Unsere Läufer haben an der Basler Meisterschaft folgende Plätze erlaufen:

1. Stern Mädchen
1. Rang Miley Espinosa

3. Stern Knaben
1. Rang Nathan Jacobs

4. Stern Mädchen
1. Rang Norah Choulat
8. Rang Anastasia Retneva
9. Rang Emilia Vasiljevic
10. Rang Jennifer Zürcher

Interbronze Kür
3. Rang Lieke Neijenesch
9. Rang Viviana Nguyen
10. Rang Maya Zanoni
11. Rang Alisa Nguyen

Bronze Kür
4. Rang Lorena Blanco

Intersilber Kür
2. Rang Johanna Schneider

Junioren SEV „Baslermeisterin Kategorie Junioren SEV“
1. Rang Iris Zambounis